Tầm Nhìn Và Sứ Mệnh

•Tầm nhìn: BIC là lựa chọn hàng đầu cho các học viên muốn nâng cao thu nhập thông qua cải thiện trình độ tiếng Anh và chuyên môn bằng các chứng chỉ quốc tế

•Sứ mệnh: Góp phần nâng cao vị thế cạnh tranh của nguồn nhân lực Việt Nam ngang tầm với nguồn nhân lực ở các nước trong khu vực về thu nhập, ngoại ngữ và các kiến thức chuyên môn khác.