Giá trị cốt lõi

BIC xây dựng những giá trị cốt lõi để phát huy tốt nhất hiệu quả về giáo dục trong tất cả các chương trình giảng dạy tại BIC.

Chất lượng: Chất lượng đào tạo là ưu tiên hàng đầu tại BIC

  • Không ngừng cập nhật và áp dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến trên thế giới để nâng cao hiệu quả dạy và học
  • Chuẩn hóa tài liệu giảng dạy theo sát nhu cầu thực tế và đáp ứng yêu cầu gắt gao của các kỳ thi quốc tế
  • Nâng cao tính ứng dụng trong các chương trình giảng dạy, tính ứng dụng trong việc dạy và học

Chuyên nghiệp:

  • Đội ngũ giảng viên trong và ngoài nước nhiều kinh nghiệm thực tế
  • Nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp về tác phong và chuyên môn

 

Hiệu quả: Kết hợp các giá trị cốt lõi về chất lượng, chuyên nghiệp để cam kết hiệu quả đào tạo thực tiển nhất cho từng chương trình giảng dạy và từng học viên tham gia học tập tại BIC cũng như cam kết tạo việc làm ổn định và không ngừng nâng cao thu nhập cho học viên BIC.