Chương Trình ICFE

Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge chuyên ngành tài chính là một chứng chỉ uy tín với chương trình thi phù hợp với thực tế sử dụng tiếng Anh trong ngành tài chính. Kiến thức để kiểm tra trong chương trình là những gì các chuyên gia về tài chính và kế toán quốc tế sử dụng trong giao tiếp hàng ngày. Ngoài ra, chứng chỉ này đảm bảo sự công bằng và độ tin tưởng tuyệt đối thông qua các kỳ thi chuyên nghiệp và các nghiên cứu về tiếng Anh trong ngành tài chính. Chứng chỉ này được hơn 13,500 tổ chức, công ty uy tín trên toàn thế giới chứng nhận.

 

Đón nhận cơ hội việc làm quốc tế

Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge chuyên ngành Tài Chính giúp bạn:

– Tìm được công việc toàn cầu về tài chính và kế toán

– Giúp thăng tiến trong công việc

– Dễ dàng học tiếp những chứng chỉ tài chính chuyên nghiệp

– Thể hiện sự cam kết chất lượng trong sự nghiệp của bạn

– Phát triển toàn diện kỹ năng tiếng Anh của bạn trong môi trường giao tiếp quốc tế.

 

Những lĩnh vực nào trong ngành tài chính được bao gồm trong chương trình?

 

Cơ bản, chương trình thi sẽ bao gồm các chủ đề sau:

– Báo cáo tài chính

– Chiến lược tài chính doanh nghiệp

– Phân tích và đánh giá rủi ro

– Kiểm toán

– Quản trị doanh nghiệp

– Sáp nhập & Mua bán (M&A)

– Thuế

– Bảo hiểm

– Ngân hàng

– Ngân hàng đầu tư

– Thị trường chứng khoán

– Thị trường ngoại hối

– Phá sản & giải thể doanh nghiệp

Cấu trúc bài thi

Bài thi đòi hỏi vận dụng tốt 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và hiểu biết về từ vựng và ngữ pháp.

Đọc: 1 giờ 15 phút

Kiểm tra về khả năng đọc hiểu của bạn từ nhiều nguồn các nhau như bài viết, sổ sách và tài liệu liên quan về tài chính

Viết: 1 giờ 15 phút

Kiểm tra khả năng viết về những chủ đề liên quan đến tài chính và kế toán

Nghe: khoảng 40 phút

Kiểm tra khả năng nghe của bạn theo nhiều tài liệu nói đa dạng như bài thuyết trình, hướng dẫn, thảo luận và phỏng vấn trong ngành tài chính và kế toán

Nói: 16 phút

Kiểm tra khả năng nói của bạn dựa trên một số ngữ cảnh về tài chính và kế toán. Bạn sẽ nói trực tiếp với một hoặc hai ứng viên.

Mỗi phần thi tương ứng với 25% tổng số điểm.

 

Những công ty tổ chức chấp nhận bằng Cambridge English: Financial (ICFE)?

 

 

Chương trình giảng dạy ICFE tại BIC

 

CẤP ĐỘ GIÁO TRÌNH BÀI THỜI LƯỢNG
1 English for Banking and Finance 1 Unit 1 – 8 30 ngày/khoá học
(2.5 tháng)
1.5 giờ/bài học
2 English for Banking and Finance 2 Unit 1 – 8
3 Finance 1 Unit 1 – 6
4 Finance 1 Unit 7 – 12
5 Commerce 1 Unit 1 – 8
6 Commerce 1 Unit 8 – 15
7 Commerce 2 Unit 1 – 8
8 Commerce 2 Unit 8 – 15
Pre.1