Chương Trình FCE

Tổng thể chương trình được thiết kế một cách toàn diện, vừa học vừa luyện, giúp học viên từng bước xây dựng vững chắc những kỹ năng theo yêu cầu của bài thi FCE. Lớp học được thiết kế theo đúng qui trình tương tác của ngôn ngữ lên vỏ não, giúp học viên tiếp thu nhanh và ghi nhớ bài lâu hơn.

 

 

 

 

Khung Chương Trình 

LỚP So Sánh Tương Đương MỤC TIÊU THỜI LƯỢNG
IELTS TOEIC Tổng thể chương trình được thiết kế một cách toàn diện, vừa học vừa luyện, giúp học viên từng bước xây dựng vững chắc những kỹ năng theo yêu cầu của bài thi FCE.

Lớp học được thiết kế theo đúng qui trình tương tác của ngôn ngữ lên vỏ não, giúp học viên tiếp thu nhanh và ghi nhớ bài lâu hơn.

FCE 1 4.0 450 – 500 03 tháng/ khoá

3 buổi / tuần

2 giờ / ngày

FCE 2 4.5 500 – 550
FCE 3 5.0 550 – 600

 

Học Phí:

5,650,000 / khoá 3 tháng

 

Đảm Bảo Của Chương Trình

Học viên đóng học phí 03 khoá được hưởng những ưu đãi sau đây.

  1. Đảm bảo đào tạo trọn gói đến khi đạt được chứng chỉ FCE
  2. Được giảm 5% trên tổng học phí 3 khóa
  3. Được tham dự miễn phí 1 học phần khoá học  TESOL trị giá 550 USD

Định hình kiểu mẫu giáo viên

Kỹ thuật dạy từ  vựng: Dynamic Activities

ứng dụng phương pháp tương tác vào giảng dạy Speaking – Listening

tìm hiểu hiệu ứng và làm Teaching Toy

 

 

THỜI GIAN HỌC:  c 8:00 – 10:00            c 15:00 – 17:00     c 17:30 – 19:30        c 19:30 – 21:30        Ngày: c 2 – 4 – 6    Ngày   : c 3 – 5 – 7