Anh Văn Thương Mại

Việc biết và sử dụng được ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh trong môi trường công việc ngày càng trở nên quan trọng. Thực tế cho thấy cùng trình độ chuyên môn nhưng người sử dụng tốt tiếng Anh sẽ thuận lợi hơn nhiều trong việc tìm kiếm việc làm và thăng tiến nghề nghiệp. Đặc biệt, họ có thể lựa chọn nơi làm việc tốt hơn ở các doanh nghiệp nước ngoài và thường có mức thu nhập cao hơn những người không sử dụng được ngoại ngữ.

 

 

LỚP MỤC TIÊU THỜI LƯỢNG HỌC HỌC PHÍ GIÁO TRÌNH
 

LEVEL 1A

LEVEL 1B

Trang bị ngôn ngữ, và chuẩn mực giao tiếp trong kinh doanh.

Cung cấp một lượng từ vựng chuyên ngành kinh doanh, công sở.

Nâng cao kỹ năng nghe – nói trong môi trường làm việc.

30 ngày

03  buổi / tuần

2 tiếng / buổi

10 ngày thuyết trình CLB

6,650,000  

 

Get Ready for Business

Book 1 – 2

LEVEL 2 A

LEVEL 2 B

LEVEL 3  

 

3A

 

Ngôn ngữ: bổ sung một lượng lớn từ ngữ và văn phong giao tiếp trong kinh doanh – thương mại. Phát triển mạng khả năng thuyết trình dự án trước đám đông.

 

Kiến thức: cung cấp một lượng lớn kiến thức về kinh doanh – thương mại. Là tiền đề cho các bạn học lên chương trình MBA.

7,200,00 English for Business Studies U1-14
 

 

3B

English for Business Studies U15 – 28

 

ĐIỂM ĐẶC SẮC CỦA CHƯƠNG TRÌNH:

–       Sau khóa học các bạn nhận được chứng chỉ Anh Văn thương mại do B.I.C cấp.

–       Sau khóa học 3B các bạn có thể tham gia kỳ thi quốc tế của trường Madison  – Hoa Kỳ để nhận chứng chỉ  Mini-MBA.

–       Giáo viên đều có bằng Thạc Sỹ về kinh doanh, thương mại, tài chính, kế toán tại các nước như Mỹ, Anh, Hà Lan….

 

THỜI GIAN HỌC:

Ngày   : c 2 – 4 – 6 Ngày   : c 3 – 5 – 7

Sáng    : c 8:00 – 10:00       Chiều  : c 15:00 – 17:00    Tối (ca 1)       : c 17:30 – 19:30    Tối (ca 2)       : c 19:30 – 21:30