Anh Văn Thiếu Nhi

Chương Trình hoàn toàn được giảng dạy theo phương pháp tương tác – toàn bộ não, và ứng dụng sơ đồ tư duy. Tham gia vào lớp học, ngoài những kỹ năng về ngôn ngữ, các bé còn được hướng dẫn kỹ năng học tập, ghi nhớ bài thông qua sơ đồ tư duy. Phương pháp tương tác giúp các bé được tiếp cận với ngôn ngữ theo một cách tự nhiên, không gò ép, các buổi học luôn vui nhộn, sảng khoái, và đầy niềm vui.

Mục Tiêu Chung của khoá học

Xây dựng niềm đam mê với môn học – Xây dựng nền tảng về ngữ âm – Xây dựng vốn từ vựng First Level – Rèn luyện phản xạ trong giao tiếp. Cung cấp kiến thức căn bản về văn phạm

 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH

STARTERS

LỚP GIÁO TRÌNH MỤC TIÊU HỌC PHÍ
Smart Kids 1 Family and

Friends1

–       Hoàn tất cấp độ Starters theo hệ thống chứng chỉ ĐH Cambridge.

–       Xây dựng nền tản phát âm chuẩn

–       Rèn luyện kỹ năng phát biểu trước đám đông.

2,200,000

 

Smart Kids 2
Smart Kids 3
Smart Kids 4 Family and

Friends 2

Smart Kids 5
Smart Kids 6

 

MOVERS

LỚP GIÁO TRÌNH MỤC TIÊU HỌC PHÍ
Active Kids 1 Family and

Friends 3

–       Hoàn tất cấp độ Movers theo hệ thống chứng chỉ ĐH Cambridge.

–       Hình thành kỹ năng phát âm đúng

–       Rèn luyện kỹ năng phát biểu trước đám đông.

2,400,000

 

Active Kids 2
Active Kids 3
Active Kids 4 Family and

Friends 4

Active Kids 5

 

FLYERS

LỚP GIÁO TRÌNH MỤC TIÊU HỌC PHÍ
Super Kids 1 Family and

Friends 4

–       Hoàn tất cấp độ Movers theo hệ thống chứng chỉ ĐH Cambridge.

–       Hình thành kỹ năng phát âm đúng

–       Rèn luyện kỹ năng phát biểu trước đám đông.

2,600,000

 

Super Kids 2
Super Kids 3
Super Kids 4 Family and

Friends 5

Super Kids 5