Anh Văn Chuyên Ngành Y Khoa

Anh Văn Chuyên Ngành Y-Dược-Nha với giảng viên nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy anh văn chuyên ngành và giao tiếp Y-Dược-Nha.

Khóa học sẽ giúp các bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, dược tá, y tá, cử nhân điều dưỡng giỏi anh văn chuyên ngành và anh văn giao tiếp để sử dụng trong phòng khám, trong bệnh viện, trong việc chẩn đoán bệnh và làm việc trong môi trường đa Quốc gia sử dụng tiếng Anh.

CẤP ĐỘ BASIC
– Giao tiếp Anh văn cơ bản trong phòng khám (Basic English Conversation In Clinic)
– Các bệnh phổ biến (Common Sickness)
– Học về cơ thể người (Human Body)

Lớp Cấp Độ Thời Lượng/Khóa Giáo Trình Học Phí/Khóa
ME 1A Elementary 60 Tiết, 10 Tuần IN THE HOSPITAL 1 1.500.000 đồng
ME 1B Elementary  60 Tiết, 10 Tuần  IN THE HOSPITAL 1  1.500.000 đồng
ME 2A Intermediate 60 Tiết, 10 Tuần IN THE HOSPITAL 2 1.500.000 đồng
ME 2B Intermediate  60 Tiết, 10 Tuần IN THE HOSPITAL 2  1.500.000 đồng

CẤP ĐỘ ADVANCED
– Tự tin giao tiếp trong phòng khám và bệnh viện (Confidently Communicate In Hospital)
– Kỹ năng chuẩn đoán bệnh qua giao tiếp (Techniques Of Diagnosis)
– Đọc tên thuốc bằng tiếng Anh

Lớp Cấp Độ Thời Lượng/Khóa Giáo Trình Học Phí/Khóa
ME 3A Upper-Inter 60 Tiết, 10 Tuần MEDICINE 1 1.500.000 đồng
ME 3B  Upper-Inter  60 Tiết, 10 Tuần  MEDICINE 1  1.500.000 đồng
ME 4A Advanced 60 Tiết, 10 Tuần MEDICINE 2 1.500.000 đồng
ME 4B  Advanced  60 Tiết, 10 Tuần  MEDICINE 2  1.500.000 đồng

THỜI GIAN HỌC:

– Đối với lớp 3 buổi/ tuần, học 1,5 tiếng/ buổi. Học trong vòng 2.5 tháng (10 tuần).
– Đối với lớp 2 buổi/ tuần, học 2,5 tiếng/ buổi. Học trong vòng 2 tháng (8 tuần).

=> Đối với lớp 3 buổi/ tuần:
Ca 1: Tối thứ 2-4-6 từ 7:00 đến 8:30. `
Ca 2: Tối thứ 3-5-7 từ 7:00 đến 8:30

=> Đối với lớp 2 buổi/ tuần:
Ca 1: Sáng thứ 7, CN từ 9:00 đến 11:30
Ca 2: Chiều thứ 7, CN từ 2:30 đến 5:00
Ca 3: Tối thứ 7, CN từ 6:00 đến 8:30


 

File Listening dành cho lớp Anh Văn Chuyên Ngành Y – Dược – Nha

Lớp Basic – In The Hospital : Down tại đây.

Lớp Advanced – Medicene : CD 1 Down tại đây.

Lớp Advanced – Medicene : CD 2 Down tại đây.